Firma byla založena roku 1992. Nachází se v obci Olešnice u Červeného Kostelce nedaleko vodní nádrže Rozkoš a Babiččina údolí. Hospodaříme na 6 ha jabloní, 0.8 ha jahod a 0.5 ha slivoní. Pěstujeme také brambory, broskve, cibuli a česnek.

Zakládáme si na osobním přístupu ke každému zákazníkovi, a proto zde najdete kontakty na všechny členy naší farmy, kteří dělají vše pro vaši spokojenost. Každá profese je pro nás stejně důležitá a každý má svůj podíl na samotném chodu naší rodinné farmy.

Farmář Josef vše s láskou pěstuje na polích, o které se stará s láskou a pílí. K ruce je mu celá rodina  která se podílí na chodu celé farmy během roku.

Farmaře Josef znáte všichni, protože se s ním setkáváte při odběru objednávek. Josef nejen rozváží objednávky, má na starosti také zásobování a celkově dohlíží na to, aby bylo k dispozici veškeré zboží z objednávek. Také má na starosti zásobování spolupracujících škol, školek a jiných gastronomických podniků.

Jsme držiteli ochranné známky SISPO.

OCHRANNÁ ZNÁMKA PRO ZDRAVÉ OVOCE

Ovoce prodávané pod touto ochrannou známkou je vyrobeno za výrazně omezeného používání pesticidů a umělých hnojiv. Proti škůdcům a chorobám se přednostně používá biologická ochrana (draví roztoči, ptactvo, slunéčka atd.). Nezávadnost ovoce je garantována rozbory na obsah těžkých kovů. Výroba ovoce je kontrolována Svazem pro integrované systémy pěstování ovoce. Podmínky výroby jsou v souladu s přísnými mezinárodními normami. Ovoce se pěstuje v ekologicky nejvhodnějších oblastech, málo zatížených emisemi. Právo používat ochrannou známku je udělováno pěstitelům vždy pouze pro jeden rok. 

SISPO OVOCE JE PRODUKOVÁNO VÝHRADNĚ V ČESKÝCH ZEMÍCH 

Chráněno ochrannou známkou ®

Ovoce je pěstováno v systému integrované ochrany rostlin.

Co je integrovaná produkce ?

Integrovaná produkce je ekonomická produkce ovoce vysoké kvality při uplatnění ekologicky přijatelných metod pěstování a minimalizaci nežádoucích vedlejších účinků agrochemikálií při jejich používání. 

Klade důraz na zvýšení ochrany životního prostředí a lidského zdraví.

Vyžaduje

  • Důkladné znalosti o cílech a zásadách integrované produkce ovoce.
  • Dodržování stanovené pěstitelské technologie vyhovující zásadám integrované produkce.
  • Kladný aktivní přístup pěstitelů ovoce k ochraně přírody.

Cílem je

Ochrana přírodního prostředí ovocného sadu a živých organizmů, které se v něm vyskytují.

Neporušování ani škodlivé měnění nebo ničení složek prostředí ovocného sadu.

Zajištění druhové rozmanitosti přirozeně se vyskytujících nebo introdukovaných živočišných a rostlinných druhů v ovocných sadech a jejich blízkém okolí.

Josef Lexman

Olešnice 84

Červený Kostelec 54941

IČO: 04136641

DIČ: 9102123492

Tel: 777 446 156

E-mail:  lexmanp@seznam.cz